EsquirolActors: 

plataforma dedicada a unir actors i producciones dramatúrgiques i audiovisuals a Barcelona.

(3,4k a instagram y +1500 càstings)

 

EsquirolEquips:

plataforma dedicada a unir professionals del sector audiovisual/dramatúrgic per realitzar projectes comuns.

(700 a instagram y +200 propostes)

 

EsquimalActores:

remake madrileño de EsquirolActors. plataforma dedicada a unir actores y producciones dramatúrgicas y audiovisuales en Madrid.